torsdagen den 17:e april 2014

#sverigekanbättre - därför behövs byte av politik

(klart att #sverigekanbättre än så här - illustr: Robert Nyberg)

Det är snart dags att dra ned på bloggandet under ett par dagar, påsken den står för dörren och om inget särdeles exeptionellt händer under helgen så kommer det att bli mestadels bl a en god bok, god mat och dryck samt bara att goofa of under de dagar som slutar med annandag påsk kommande måndag. Men innan det är dags för det, ska jag återvända till arbetsmarknadspolitiken som under de senaste åren har förvandlats till ett tydligt och förödande bidragsberoende instrument både vad gäller arbetsmarknaden och för de arbetslösa och sjukskrivna. Det har jag med förstämning kunnat konstatera och det är tydligt vad som gäller i #reinfeldtssverige och att de som står utan arbete bara ska lära sig att "prioritera rätt" i sina liv. För så ser man från Alliansens sida på de arbetslösa, att det är deras eget fel att man är just det. Därför ska man som arbetslös och sjukskriven motiveras att göra rätt för sig. Men det pressar inte ned arbetslösheten, framför allt inte långtidsarbetslösheten...

En människosyn som är allt annat än varm och human, en människosyn som inte ser allt i svart eller vitt som den moderatledda alliansregeringens dito gör. Det märks för när arbetslösheten klättrat upp över 8 % och drygt 400 000 personer står utan ett riktigt och juste arbete att gå till (något som slår hårt mot de drygt 90 000 unga vuxna, här blir arbetslösheten som att få en dörr smälld i ansiktet) och när de otrygga jobben blir fler i spåren på t ex privatiseringar mm av tidigare offentligt driven verksamhet, så spelar det roll vilken politik som bedrivs och vilken människosyn som densamma bygger på. Att ett så pass allvarligt strukturellt samhällsproblem helt enkelt har gjorts om till ett indiviuellt och avpolitiserat problem, har gjort att arbetsmarknadspolitiken inte funkar och de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som ingår i den som t ex Fas 3 och drösen med bidragsjobb har ett tydligt betonat bestraffnings och förvaringsfokus...

Trots att det finns ett behov av att få arbetsuppgifter utförda, så gör det växande bidragsjobbsträsket att arbetsgivare hellre tar in en bidragsjobbare än att man anställer med kollektivavtalsenlig lön och villkor. Och det behöver inte vara så att man vill vara ojuste på något sätt, i många fall tror man sig kunna hjälpa de arbetslösa och sjuka att komma tillbaka. Men det blir inte så, ofta slutar en bidragsjobbsanställning med att det blir ännu en efter det och/eller så blir det tillbaka till socialbidragsberoende och en ny vända till arbetsförmedlingen. För boven i dramat är det rådande systemet med de ofta för arbetsgivarna vidlyftiga ersättningar, som frestar och som gör att man istället för att anställa, vilket en ökad efterfrågan borde leda till, fastnar för att ta in en bidragsjobbare istället. Det är därför som det måste till en förändring politiskt i valet den 14/9, för det är systemet som det är fel på. Vilket det gäller att ha det i minnet när man t ex i media granskar det som pågår. För i grunden handlar det om att byta politiken och människosynen densamma bygger på...Media m m: Susanna Svensson och Magdalena Andersson & Mikael Damberg och Helle Klein och Monica Armini och #fattigchock och Jonna Sima och Onådiga luntan och Kjell Rautio och Karl-Petter Thorwaldsson m fl och Kenneth Jonsgården och Martin Moberg och Roger Jönsson och Magnus Johansson och Göran Johansson och Dagens Arena 1 och Dagens Arena2 och Dagens Arbete och fler inlägg på Opinionsverket, Politometern, läs även andra bloggares åsikter om politik, sjukförsäkringen, fas 3, samhälle, kultur, personligt, Socialdemokraterna, Ronneby, Blekinge, Intressant?

-"I know nothing" linjen i KU idag....

Idag på slaget nio på morgonen var det dags för statsminister Fredrik Reinfeldt att svara på frågor från Konstitutionsutskottet (KU) om Nuon-affären, en av de mest vanvettiga affärer som staten någonsin har gjort. En affär som gick loss på drygt 97 miljarder kronor och som hittills har kostat oss drygt 38 miljarder kronor i avskrivningskostnader m m. Frågan var, skulle Reinfeldt ta chansen och lyfta på förlåten eller göra som Borg d v s skylla på att han inget visste om affären förrän den blivit offentlig i media? Det sistnämnda alternativet visade sig tämligen snart vara det som Reinfeldt valde som strategi, för att komma ur greppet som kopplats på honom och regeringen. Reinfeldt påtalade under förhörets gång att han alltså inget visste om Vattenfalls affär och att det faktiskt var en styrelsefråga och ett ansvar för sagda bolagsstyrelse. Behändigt eller hur? Men det finns skäl att ifrågasätta de uppgifterna, för det är inte rimligt att Reinfeldt inte helt kände till det som pågick...

(att få klargörande svar om #nuon från Reinfeldt vart inget av idag...)

Man kan säga att det finns mer i denna affär, än bara det uppenbara en urusel affär som kostat och kostar Vattenfall och dess ägare d v s staten stora summor. Peter Högberg tar upp detta och påtalar att det är också en intern uppgörelse inom Alliansen som gör att utfallet ser ut som det gör. Reinfeldt och Borg har nu samstämmigt påtalat att de inget visste om affären och vill med det skjuta Nuon-affären ifrån sig och Moderaterna. Det är en het potatis, som på detta sätt hänskjuts till dels f d näringsminister Maud Olofsson och Centerpartiet med dess nuvarande partiledare Annie Lööf och dels till Vattenfalls styrelse som agerat machoaktigt och ensidigt köpt på sig ett holländskt energibolag till en köpeskilling som inte motsvarar marknadsvärdet. Det kan precis som Högberg skriver visa sig vara en för Alliansen ödesdiger strategi, även om Reinfeldt och Borg med sin Pang i Bygget liknande "I know nothing-linje" kortsiktigt lyckas med att slinka ur ansvarstagandet för Nuon-affären för dagen. Har vi då sett och hört det sista i denna affär? Säkert går inte att exakt spå, men sannolikheten för att densamma ska slå upp i fejan på Reinfeldt och Borg ännu närmare valet är inte alls så ringa, trots dagens KU-förhör...Media m m: Johan Westerholm och Eva Franchell och Alliansfritt Sverige och SvD Näringsliv och Peter Johansson och Lena Mellin och Tomas Ramberg och Folkbladet och Ola Möller och Aftonbladet 1 och Ab2 och Martin Moberg och DN och DI 1 och DI2 och SR Ekot och Expr 1 och Expr2 och Expr3 och fler inlägg på Opinionsverket, Politometern, läs även andra bloggares åsikter om politik, sjukförsäkringen, fas 3, samhälle, kultur, personligt, Socialdemokraterna, Ronneby, Blekinge, Intressant?

#Nuon affären den stinkande soppan...

(förtroende var det ja, det kan snabbt eroderas bort, Reinfeldt...)

Det är torsdag och tillika skärtorsdag och för de allra flesta blir det en arbetsdag som antingen blir som vanligt eller så blir densamma kortare då påsken står för dörren. Det är också en dag för Konstitutionsutskottet (KU) att hålla förhör med anledning av Nuon-affären och idag är det dags för statsminister Fredrik Reinfeldt att svara på KU-ledamöternas frågor om vad som egentligen försiggick då för fem år sedan när helstatliga Vattenfall köpte Nuon för drygt 97 miljarder kr. Ett köp som tämligen snart visade sig vara detsamma som att ha kastat dessa 97 miljarder i sjön och skandalen har allt sedan dess legat och pyrt, vilket för den sittande moderatledda minoritetsregeringen är en ytterst besvärande omständighet. Tidigare i veckan var det finansminister Anders Borg och f d statssekreterare på näringsdepartementet Ola Alterå som var i KU och de svar som gavs, klargjorde egentligen inte särdeles mycket. Att som Borg hävdade att han först fick nys om detta köp via media känns inte tillfredsställande, för även om det skulle förhålla sig så lämnar det mycket övrigt att önska vad gäller regeringsdugligheten och översynen av den egna interna kontrollen i regeringskansliet. För hur kan det vara möjligt för f d näringsminister Maud Olofsson att få igenom en storaffär på drygt 97 miljarder kr utan att Reinfeldt eller Borg skulle vara helt ovetande om det? Och är det så, ja då är det inte alls bra ställt med det organisatoriska ansvarstagandet som följer med rollen som statsminister...Idag är det alltså dags för Reinfeldt att bege sig till KU för att svara på frågor, som bara blev ännu fler efter det att Alterå och Borg varit där i början på veckan. Frågor som berör detta med hur det var möjligt för den största affär, som ett helstaligt företag har gjort, kunder undgå två av regeringens mest centrala ministrar. Ministrar som ska ha koll på läget eller om inte de själva har det så ska det finnas stödfunktioner i form av administrativt stöd som ska delge dem den informationen. Idag framåt förmiddagen ska sålunda Reinfeldt befinna sig i KU och det är en faktiskt viktig kontrollinstans för att reda ut saker som hänt och för att förändra rutiner så att det inte upprepas igen. Det är ett ekonomiskt virrvarr, där uppgift står emot uppgift och där f d näringsminister Maud Olofsson av någon anledning inte ids komma till KU, kanske tror hon sig att hjälpa sittande regering med det tilltaget. Det är dock en strategi som är mer riskabel än vad kanske Olofsson tror, där dimmorna kring Nuon-affären kanske skingras idag när Reinfeldt ska frågas ut eller så blir det som befarat samma snömos till svar som Borg gav senast. Ja, det är sannerligen något som stinker i denna soppa...

Media m m: Aftonbladet Nyheter och SvD Börsforum och Eva Franchell och Peter Akinder och Martin Moberg och fler inlägg på Opinionsverket, Politometern, läs även andra bloggares åsikter om politik, sjukförsäkringen, fas 3, samhälle, kultur, personligt, Socialdemokraterna, Ronneby, Blekinge, Intressant?

onsdagen den 16:e april 2014

Ordning och reda på jobbet, en win-win situation

(ett självklart krav att ställa och säkerställa att detsamma efterlevs i hela EU - bild: LO i Sverige)

Det är viktigt att det råder ordning och reda på arbetsmarknaden, att det är juste löner och arbetsvillkor. För det tjänar alla på i slutändan, de anställda, egenföretagarna såväl som arbetsgivarna. Oavsett om det är i Sverige eller i EU som vi talar om. Det är ingången i den debattartikel, som Torbjörn Johansson, LO, Olle Ludvigsson (S), Marita Ulvskog (S) och Karl-Petter Thorwaldsson, LO har skrivit och som publicerats i Aftonbladet idag på morgonen. Debattörerna pekar på de fördelar som den inre gemensamma marknaden medför och det i sig kräver, för att det ska bli maximal utväxling vad gäller t ex fler och juste jobb, att det faktiskt finns gemensamma spelregler över hela unionen...

Det är dags att det blir bättre villkor på den europeiska arbetsmarknaden, som Sverige är en del av och det är som jag också ser det att alla som arbetar i Sverige ska ha lika bra avtal och villkor, det oavsett var de kommer ifrån. För det handlar i grund och botten om vilket samhälle vill vi ha och vilken människosyn ska genomsyra samhället så som jag ser det. Det som Thorwaldsson m fl vill se genomfört handlar om ett socialt protokoll i EU som grundlagsskyddar löntagarnas fackliga rättigheter, att det blir ett huvudansvar i alla branscher och led liknande det som Byggnads nu fått igenom och att det blir en ändring av EU:s grunddirektiv om utstationering av arbetstagare...

Det som glädjande nog är på gång i EU är att det så kallade genomförandedirektivet, som är kopplat till EU:s regler om företag som utstationerar sin personal till ett annat EU-land är på väg att antas i EU-parlamentet. Det har föregåtts av långa och svåra förhandlingar och som jag bedömer det är det stor sannolikhet att förslaget antas, ett bra första steg tycker jag också. Men det räcker inte för att det ska bli den ordning och reda, som en gemensam arbetsmarknad behöver ha för att fungera optimalt. Det som är riktigt illa är att den moderatledda alliansregeringen har infört en nationell lagstiftning som faktiskt kränker förhandlings- och strejkrätten...

Det genom att göra det hartnär omöjligt för facket att genom kollektivavtal garantera likabehandling av alla arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden. Ett antal tunga internationella institutioner, som t ex FN-organet ILO:s expertkommitté och Europeiska Sociala Kommittén har riktat skarp kritik mot den svenska lagstiftningen, som kom till efter att det lettiska byggföretaget Laval sommaren och hösten 2004 vägrat teckna #kollektivavtal med svenska löner och villkor för de lettiska byggarbetarna på ett skolbygge i Vaxholm. Den nyvalda moderatledda alliansregeringen såg till att skruva åt tumskruvarna kring förhandlings och strejkrätten, Lex Laval trädde i kraft årsskiftet 2009/2010 och det är något som alltså inte bedömts vara OK...

Så juste arbets och lönevillkor, är något som man sannerligen inte kan och ska ta lätt på. Jag behöver inte alls gå särdeles långt för att med förstämning i tankarna konstatera detta, då Ronneby kommun självt och genom det kommunalt ägda fastighetsbolaget ABRI har använt sig av ett polskt byggföretag som saknat F-skattesedel och där de s k A1-blanketterna för de anställda polska byggnadsarbetarna inte har varit i ordning som de ska vara. Att man kräver kollektivavtal och juste villkor som ABRI faktiskt gjorde är bra, men det räcker inte. Man måste som beställare vara vaksam på att det också är så när väl bygget är igång. Ett sätt är att man kan kontrollera dettta genom facket och arbetsgivarorganisationerna samt att man har uppsikt över det som pågår på bygget under arbetets gång, tyvärr kan man inte vara nog noggrann med det.

Därför är det som Thorwaldsson m fl föreslår viktigt att det tas politiskt ansvar för så som jag ser det ska inte arbetsgivare och högerpolitiker i Sverige såväl som i EU kunna spela ut löntagare mot varandra och inte heller ska man låta arbetsgivarna ensidigt diktera villkoren så att det ensidigt passar dem. Därför stödjer jag kraven på att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige, det oavsett var personer kommer ifrån som arbetar här. För att stödja det måste därmed ett socialt protokoll införas, som sätter människor i centrum i Europa för ordning och reda är win-win situation i EU såväl som i Sverige. Det är dags att gå från ord till verkstad den 25 maj...

(ja, #sverigekanbättre foto: LO i Sverige)

Media m m: Karin Pettersson och Åsa Janlöv och Eva Waller och Stefan Löfven och SR Ekot och Daniel Swedin och Leif Pagrotsky och Aftonbladet ledare och Roger Jönsson och Johan Danielsson och Martin Moberg och Vi har räknat på det här och fler inlägg på Opinionsverket, Politometern, läs även andra bloggares åsikter om politik, sjukförsäkringen, fas 3, samhälle, kultur, personligt, Socialdemokraterna, Ronneby, Blekinge, Intressant?

En mkt bedrövlig situation, ja #sverigekanbättre

Det är viktigt att det finns en bra och juste sjukförsäkring, liksom en dito arbetsskadeförsäkring för de fall när man antingen blir sjukskriven och/eller drabbas av arbetsplatsolycka som gör att man inte kan arbeta. Men det allra bästa är om det faktiskt finns ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete, för att förebygga är mycket mer värt än att släcka bränder så att säga. Det är bra för den enskilde och det är bra för samhället, när risken för att skadas svårt eller avlida på jobbet minskar radikalt (till noll ska ju vara målet). Det handlar också om att arbetsmarknaden måste anpassas så att utslagningen minskas, för de som drabbas av sjukdom på längre tid har idag ingen juste chans att rehabiliteras efter sina förutsättningar istället blir man av med jobbet och till det utförsäkras man något drygt 77 000 personer råkat ut för...

Konsekvenserna av att montera ned det förebyggande arbetsmiljöarbetet som skett under de drygt åtta år som nu gått sedan Alliansen vann valet för första gången 2006, synes alltmer tydliga och skrämmande. Inom det avtalsområde som IF Metall verkar i, är belastningsskadorna ett allt värre problem som sliter ut människor och som leder till utslagning när kroppen inte pallar mer och den sjuka sjukförsäkringen likväl säger "du ska utförsäkras" när datumet för utförsäkring passeras. Under gårdagen presenterade IF Metall en medlemsundersökning som pekar på just det faktum, att var tredje metallare drabbats av belastningsskador och det i sig indikerar att det inte står rätt till med arbetsmiljöfrågorna. För det är precis som Anders Ferbe, förbundsordförande i IF Metall påpekar inte i längden hållbar utveckling för svensk industri. Samtidigt som det slår hårt mot de anställda som slits ut i förtid med de risker för utförsäkring det medför i #reinfeldtssverige 2014...

Och det är heller inte, tyvärr är det att konstatera det, särdeles förvånande att det är kvinnorna som drabbas hårdast och det går att se i bl a tvätteribranschen. För när det samtidigt ska bli allt färre som ska göra mer per arbetad timme och arbetsmiljöarbetet sätts lägre ned på dagordningen från statens sida, ser arbetsgivarna inga incitament att låta bli att fortsätta den inslagna vägen. Det håller ett tag men förr eller senare kommer det att bli tufft att få tag på personal, för en sämre arbetsmiljö som sliter ut människor i förtid drar inte direkt till sig potentiell arbetskraft. Så därför är det viktigt att staten föregår med gott exempel, ser till att det finns tydliga regler för arbetsmiljön och när det sker brott mot densamma ska det kännas för arbetsgivarna att man inte följt dem i jakten på att ta genvägar, som går ut över de anställda och arbetsmiljön. Det behövs alltså ett samlat helhetsgrepp om arbetsmarknads och socialpolitiken, här krävs det politiska prioriteringar och en ny regering i valet i höst för att det ska bli så. För det är sannerligen en bedrövlig situation, dags att det blir ändring på det...

(#sverigekanbättre än så här - illustr: Robert Nyberg)

Media m m: SVT Uppdrag granskning 1 och SVT Uppdrag granskning2 och SVT Nyheter och Expressen och Eva Waller och Martin Moberg och Solrosuppropet och fler inlägg på Opinionsverket, Politometern, läs även andra bloggares åsikter om politik, sjukförsäkringen, fas 3, samhälle, kultur, personligt, Socialdemokraterna, Ronneby, Blekinge, Intressant?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...