söndag 13 maj 2012

Om C:s feltänk att sänkt pris på arbete är viktigast...

(illustration: Robert Nyberg)

Jag ska när jag ser på klockan att det redan hunnit att bli sen eftermiddag sedan en dryg timme tillbaka ta upp ett ämne, som handlar om sysselsättningen och vad det är som påverkar denna antingen uppåt eller nedåt. För det träts det om politiskt ska vi sänka lönerna som det har rests förslag om från både FP:s och C:s sida eller satsa på att istället höja arbetskraftens kompetens, som socialdemokraterna vill? Ty från högerhåll hör jag från tid till annan att det är priset på arbete som är det avgörande för om vi kan få fler arbetslösa i arbete i tider av ökande massarbetslöshet. Det är det som är centerpartiets och dess partiledare Annie Lööfs ingång i debatten, en ingång som är allt annat än genomtänkt. Man vill alltså se sänkta ingångslöner för de unga, för det är ju ett problem att lönerna är så "höga" att det skapas trösklar in på arbetsmarknaden. Ja tjena, sänkta löner är svaret men att det i sig riskerar att leda till dumpade löner på sikt för alla talas det däremot tystare om från sagda center, som är helt vilse i pannkakan. Peter Andersson skriver följande utmärkta analys i ämnet om varför rea-priser på unga inte skapar fler och juste jobb:
För en månad sedan intervjuade Ramberg Centerledaren Annie Lööf. Frågan om jobben kom bort i efteranalyserna eftersom Lööf då talade om vapenexport till Kina. Men frågorna om jobb för unga och lägre löner och kostnader för arbetsgivarna är intressant. Mycket. Ramberg påminde om att Ekot hade hämtat siffror från Finansdepartementet. Där visade beräkningar att det är oerhört billigt att anställa en långtidsarbetslös ung person. En ungdom som får en lön på 20 000 kronor i månaden kostar arbetsgivaren 3 000 kronor, efter alla bidrag i form av subventioner och anställningsstöd, har räknats av. Ändå anställs inte unga, arbetslösa, trots de goda förutsättningarna.
Just så är det, men inte bekommer detta uppenbara faktum centerledaren som har snöat in sig på att sänkta löner eller om man så vill att sänkt pris på arbete är det som i slutändan kommer att lösa massarbetslöshetskrisen. Trots goda och sakligt korrekta argument, som går på tvärs mot den uppfattningen och jag delar de slutsatser som Peter Andersson skriver om i slutet på sitt inlägg, vad det är som skapar förutsättningar för att vi ska få ett samhälle där rätten till arbete står i första rummet. För det är viktigt med att vi får en annan syn på arbetsmarknaden, vad som densamma behöver för att det ska ske en sysselsättningsökning värdig namnet (inte bara dyra och ineffektiva skattesubventioner av enskilda sektorer som t ex sänkt krogmoms eller icke förglömma den s k jobb och utvecklingsgarantins fas 3). Det är något som också Stefan Löfven har tagit upp bland annat i vårbudgetmotionen och i lördagens intervju i SR P1, kunskap är det som det måste satsas avsevärt mer på. För det gäller att rusta arbetskraften med det som arbetsmarknaden de facto kräver och då framför allt för de jobb som komma skall, där kunskap kommer att vara mer avgörande för chanserna till att få ett riktigt och juste jobb än sänkt pris på arbete...

Rekommenderad läsning: Cornucopia om fredagsmys - överkonsumerar du fritid?, Roger Jönsson om vinnare?, Peter Johansson om bortom den sista låglönemarknaden, Leine Johansson 1 om att en röst på borgarna sabbar kollektivavtalet, 2 om KD ett parti med identitetskris, Alliansfritt Sverige om övervakningsmotståndaren Abele - nu övervakningsivrare, Anne Skånér om efterspelet till Donias död, Martin Moberg om ett ständigt föränderligt politiskt landskap, fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se

Rekommenderad medialäsning: SR, SvD 1, 2, 3, DI 1, 2, Folket, NSK, Metro, Arbetet 1, 2, 3, SVT, E24, 2, Metro, DN

Intressant?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...